Instruktor Pływania

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora sportu o specjalizacji: pływanie

Uzyskane w ten sposób uprawnienia są zgodne z ustawą o sporcie, rozporządzeniem MEN oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo absolwent otrzymuje legitymację oraz CERTYFIKAT ukończenia kursu, w języku polskim i angielskim, umożliwiający podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Kurs instruktora pływania daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

UWAGA! WOPR KIelce jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy  Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Woj. Świętokrzyskie

Kielce 25-029 ul. Krakowska 2

Tel:  041 344 92 18 lub 501 780 238

Zapraszamy do Biura od 10:00 do 16:00

woprkielce@gmail.com